top of page

DANCE OF SUMMER 2024

4. ROČNÍK LETNÍHO TANEČNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ

TERMÍN: 29.6. - 6.7. 2024/ DOPRAVA VLASTNÍ

CENA: 5 500,- (UBYTOVÁNÍ, 5X DENNĚ STRAVA, TRÉNINKY SE STÁLÝMI A EXTERNÍMI LEKTORY, PEDAGOGICKÝ A ZDRAVOTNICKÝ  DOZOR, PRONÁJMY TANEČNÍCH SÁLŮ, VYHŘÍVANÉ BAZÉNY)

IV. ročník tanečního soustředění VICTORY

Všeobecné informace:

 • CENA 5 500 Kč zahrnuje ubytování v termínu 29.6. - 6.7. 2024 v RS BLANÍK (LOUŇOVICE POD BLANÍKEM), 5x denně stravu, celodenní pitný režim, pronájem tanečních sálů, užívání vyhřívaných bazénů, herní program, pozvané lektory z Čech a Slovenska, neustálý pedagogický a zdravotnický dozor

 • Program je stavěn dle věkového složení účastníků soustředění.

 • O děti se celý týden postará zkušený tým vedoucích a lektorů.

 • Navštíví nás několik lektorů z Čech a Slovenska, kteří povedou taneční a sportovní lekce s našimi dětmi.

 • Program stavíme vyváženě tak, aby byl jak taneční, tak herní a odpočinkový. Upravujeme jej během pobytu dle aktuálních sil našich účastníků.

 • V areálu je několik tanečních prostor. Některé z nich máme rezervované. Další můžeme po domluvě se správcem areálu využívat.

 • V případě hezkého počasí je možnost koupání v bazénu. Starší účastníci budou moci využít i přírodního koupání v řece, která je v těsné blízkosti areálu.

 • Všichni účastníci mají po celou dobu pobytu k dispozici péči zdravotnice. V případě, že se jedná o zranění vyžadující názor lékaře, pořadatel se zavazuje zajistit odvoz do nemocnice a k okamžitému informování rodiče. Z let předchozích většinou naraženiny, vyvrknuté kotníky, apod. Nic, co by běžný tanečník již dávno neznal 😊

 • Jako v předchozích letech připravujeme tematickou celotáborovu hru.

 • V areálu s námi budou i další sportovci. Mimo jiné naši přátelé z oddílu JUDO TÁBOR, se kterými jsme se na pobytu ve stejném areálu dohodli již v loňském roce.

 • Na děti čeká kromě tance, sportu a her také určitě diskotéka, karneval, talentová soutěž.

 • Nedoporučujeme dávat dětem mobil. Z let předchozích to působí pouze potíže. Budeme v neustálém kontaktu s rodiči prostřednictvím WhastApp skupiny a případně na telefonu 24/7. Vyhrazujeme si právo dávat dětem mobil, v případě že jej s sebou mají, v předem vyhrazených časech POLEDNÍHO KLIDU a v čase před VEČERKOU. Zakázat Vám to však nemůžeme a ani bychom to nedělali 😊Dáváme pouze doporučení na základě letitých zkušeností. Mnohdy zcela malichernost je Vám jako rodiči v telefonu dítětem popsána jako rozklad vesmíru a my chápeme, že pokud je Vaše dítě na táboře třeba poprvé, přijde panika. Nemusíte se bát. O všem nestandardním Vás budeme informovat. Pokud si však Váš tanečník neuloží své cennosti do pokoje vedoucího, neručíme za ně v případě odcizení.

 

PROČ SOUSTŘEDĚNÍ VICTORY A NE JINÝ TÁBOR?

 

 • JAKO ZÁSADNÍ ROZDÍL OPROTI JINÝM TÁBORŮM VNÍMÁME FAKT, ŽE SE CELOROČNĚ ZNÁME, BUDUJEME VZÁJEMNOU DŮVĚRU A VÍTE, ŽE SE NA NÁS MŮŽETE KDYKOLIV S ČÍMKOLIV OBRÁTIT. BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU JSME V PRAVIDELNÉM KONTAKTU A VÍTE, ŽE KDYBY SE NĚCO DĚLO, HNED PO NÁS JSTE PRVNÍ, KDO TO BUDE VĚDĚT. (A TO I BEZ TOHO, ABY MĚLO U SEBE DÍTĚ MOBIL 😊 ZÁROVEŇ POMĚRNOU ČÁST TÝMU VEDOUCÍCH DĚTI ZNAJÍ Z PROSTŘEDNÍ TANEČNÍ ŠKOLY A JSOU ZVYKLÉ JE POSLOUCHAT A RESPEKTOVAT.

DOKUMENTY, SE KTERÝMI SE MUSÍTE SEZNÁMIT PŘED REGISTRACÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY, PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY, GDPR - TYTO DVA DOKUMENTY SI PŘEČTĚTE. ODESLÁNÍM REGISTRACE V REGISTRAČNÍM SYSTÉMU SOUHLASÍTE S JEJICH OBSAHEM. SYSTÉM VÁM NEDOVOLÍ ODESLAT REGISTRACI, POKUD NEZAŠKRTNETE POLE SOUHLASU.

OP
PP
GDPR

TÁBOROVÝ ŘÁD - DOKUMENT POJEDNÁVÁ O PRAVIDLECH TÁBOROVÉHO ŘÁDU. NÍŽE V DALŠÍ SEKCI NALZNETE SOUHLAS S TÁBOROVÝM ŘÁDEM.

DOKUMENTY, KTERÉ MUSÍTE ODEVZDAT PO REGISTRACI

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - ODEVZDAT VYPLNĚNOU  PODEPSANOU NEJPOZDĚJI 7 DNÍ PO REGISTRACI VE STUDIU (V PŘÍPADĚ DĚTÍ MIMO TŘEBOŇ ZASLAT SKEN NA MAIL VICTORYDANCECOMPANY@CENTRUM.CZ. PŘIHLÁŠKA, KTEROU VÁM ZAŠLE SYSTÉM PO REGISTRACI, NENÍ POVAŽOVÁNA ZA ZÁVAZNOU. 

ODEVZDÁTE
7 DNÍ
PO REGISTRACI

LÉKAŘSKÉ POSOUZENÍ O ZPŮSOBILOSTI K POBYTU - TENTO DOKUMENT VYPLŇÍ OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ, PRAKTIK, PEDIATR. STAČÍ JEJ PŘIVÉZT V DEN NÁSTUPU K POBYTU. TOTO POTVRZENÍ NESMÍ BÝT STARŠÍ DVOU LET. 

ODEVZDÁTE
PŘI PŘÍJEZDU

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI, KARTIČKA POJIŠTĚNCE, SOUHLAS S TÁBOROVÝM ŘÁDEM, SOUHLAS S ODPOVĚDNOSTÍ ZA ŠKODY - TENTO DOKUMENT PODEPISUJETE VY JAKOŽTO ZÁKONNÍ ZÁSTPUCI. POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI NESMÍ BÝT STARŠÍHO DATA NEŽ 1 DEN PŘED ODJEZDEM. ZÁROVEŇ DO TOHOTO DOKUMENTU VLEPÍTE KOPII KARTIČKY POJIŠTĚNCE.

ODEVZDÁTE
PŘI PŘÍJEZDU

ŽÁDOST O PODÁNÍ LÉKŮ - V PŘÍPADĚ, ŽE VAŠE DÍTE DLOUHODOBĚ ČI KRÁTKODOBĚ UŽÍVÁ NĚJAKÉ LÉKY, JE NUTNÉ VYPLNIT TENTO DOKUMENT. ODEVZDÁVÁTE JEJ SPOLEČNĚ S OSTATNÍMI DOKUMENTY V DEN PŘÍJEZDU.

ODEVZDÁTE
PŘI PŘÍJEZDU
POKUD JSTE SE SEZNÁMILI S INFORMACEMI A DOKUMENTY UVEDENÝMI VÝŠE, MŮŽETE POKRAČOVAT DO REGISTRAČNÍHO SYSTÉMU.

REGISTRACE PROBÍHÁ DO 30.4. 2024.
bottom of page